O nas

czyli parę słów o poradni

Celem działalności Poradni jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych.

OFERUJEMY:
  • Pomoc psychologiczną
  • Pomoc pedagogiczną
  • Pomoc logopedyczną uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz środowisku lokalnemu
ORZEKAMY:
  • O potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
  • O potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły

Oferta form pomocy diagnostyczno - terapeutycznych i psychoedukacyjnych

Propozycje zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży
w roku szkolnym 2015/16

& ...

Czytaj więcej ...