Header

Smaller Default Larger

Propozycje zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży

w roku szkolnym 2015/16

Oferta psychologów i pedagogów:

Zajęcia na terenie szkół i placówek:

Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych 
ponadgimnazjalnych - ,, Poznajmy się".

.

 

* Zajęcia dla uczniów gimnazjów nt. zaufania i tozwiązywania konfliktów - ,, Kopalnia srebra".

* Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów rozwijające umiejętności asertywne i komunikacyjne.

* Zajęcia warsztatowe nt. radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym (dla klas maturalnych i klas III gimnazjum).

*Zajęcia dla uczniów V-VI SP i gimnazjum z zakresu profilaktyki uzależnień (nikotyna, alkohol,dopalaczen narkotyki).

* Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zapoznające z metodami skutecznego uczenia się.

 * Zajęcia dla uczniów IV -VI i gimnazjum - ,, Po drugiej stronie ekranu - pułapki korzystania z komputera i Internetu", ,, Cyberprzemoc", ,, Bezpieczeństwo w sieci".

* Zajęcia dla klas V - VI SP ,, Okres dojrzewania jako wiek przemian".

* Zajęcia nt. ,, Niepełnosprawni są wśród nas".

* Zajęcia warsztatowe ,, Radzimy sobie z agresją".

* Zajęcia warsztatowe ,, Rozwiązywanie konfliktów".

* Zajęcia warsztatowe ,, Co znaczy być asertywnym".

Zajęcia na terenie poradni:

* Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.

* Polisensoryczna nauka liter - ,, Od piosenki do literki" - Metoda Dobrego Startu.

* Zajęcia nauki czytania  metodą symultaniczno - sekwencyjną dla młodszych dzieci.

* Terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

* Indywidualna pomoc psychologiczna (terapia).

* Terapi EEG Biofeedback rozwijająca zdolność koncentracji uwagi i zapamięrtywania.

* Trening twórczxego myslenia" - zajęcia grupowe dla uczniów gimnazjum.

* Porady zawodowe dla uczniów kl. III gimnazjum i klas maturalnych.

* Zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów nadpobudliwych psychoruchowo.

Oferta logopedów:

* Przesiewowe badania mowy i słuchu Platformą Badania Zmysłów - na terenie szkół i placówek.

* Indywidualna terapia dzieci i młodzieży z wadami wymowy na terenie poradni.

Propozycje zajęć dla nauczycieli:

Warsztaty:

* Jak radzić sobie z prowokacyjnymizachowaniami uczniów - metoda konstruktywnej konfrontacji.

* Szkoła dla rodziców i wychowawców.

* Grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i wychowawców - w miarę potrzeb.

Szkolenia:

* ,,Jak pomóc dziecku z mutyzmem?".

* ,,Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku".

* ,, Uczeń z dysleksją - wybrane zagadnienia dla rodziców i nauczycieli".

* ,, Przedszkole uczy prawidlowo mówić. Jak rozpoznać wady wymowy u dzieci i jak je korygować".

* ,, Usprawnianie manualne i precyzyjnych ruchów dłoni - terapia ręki".

Propozycje zajęć dla rodziców:

Zajęcia warsztatowe:

* Pedagogika lecznicza Marii Montessori w terapii małego dziecka".

* ,, Szkoła dla rodziców - trening umiejętności wychowawczych".

Szkolenia:

* ,, Zaburzenia emocjonalne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka".

* ,, Gotowość szkolna dzieci".

* Rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i najczęściej występujące zaburzenia mowy w tym wieku.".

* Usprawnianie manualne i precyzyjnych ruchów dłoni - tewrapia ręki".

Inne formy pomocy dla rodziny:

* Indywidualne porady wychowawcze i konsultacje dla rodziców w sprawach dotyczących postępowania z dziećmi.

* Terapia rodzinna - (pomoc psychologiczna udzielana rodzinie z problemami).

* Interwencje kryzysowe w rodzinie.

* Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z problemami w komunikacji.

* Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.