Header

Smaller Default Larger

Oferta form pomocy dignostyczno-terapeutycznych i psychoedukacyjnych
proponowana przez poradnię dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
w roku szkolnym 2016/2017

PROPOZYCJE ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferta psychologów i pedagogów

Zajęcia na terenie szkół i placówek

 • Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych -„Poznajmy się”.
 • Zajęcia dla uczniów gimnazjów na temat zaufania i rozwiązywania konfliktów - „Kopalnia srebra”.
 • Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum rozwijające umiejętności asertywne i komunikacyjne.
 • Zajęcia warsztatowe na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym (dla klas maturalnych i klas trzecich gimnazjum).
 • Zajęcia dla uczniów klas V-VI SP i gimnazjum z zakresu profilaktyki uzależnień (nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki).
 • Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zapoznające z metodami skutecznego uczenia się.
 • Zajęcia dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum - „Po drugiej stronie ekranu-pułapki korzystania z komputera i Internetu”, „Cyberprzemoc” „Bezpieczeństwo w sieci”.
 • Zajęcia dla klas V-VI SP „Okres dojrzewania jako wiek przemian”.
 • Zajęcia nt „Niepełnosprawni są wśród nas”.
 • Zajęcia warsztatowe „Radzimy sobie z agresją”.
 • Zajęcia warsztatowe „Rozwiązywanie konfliktów”.
 • Zajęcia warsztatowe „Co znaczy być asertywnym?”
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów,, Uzależnienia behawioralne- gry komputerowe”

Zajęcia na terenie poradni

 • Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.
 • Metoda Dobrego Startu – „Od piosenki do literki” - polisensoryczna nauka liter.
 • Zajęcia nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci młodszych.
 • Terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna (terapia).
 • Terapia EEG - Biofeedback rozwijająca zdolność koncentracji uwagi, zapamiętywania, ucząca pozbywania się stresu.
 • Zajęcia grupowe dla uczniów gimnazjum – „Trening twórczego myślenia”
 • Porady zawodowe dla uczniów klas III gimnazjum i klas maturalnych.
 • ,,Trening Umiejętności Społecznych”- terapia grupowa dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Inne formy pomocy dla uczniów

 • Badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne i preferencji zawodowych).

Oferta logopedów

Zajęcia na terenie placówek

 • Przesiewowe badania mowy i słuchu (z wykorzystaniem Platformy Zmysłów i programu „Słyszę”).
 • Zajęcia na terenie poradni
 • Terapia dzieci i młodzieży z wadami wymowy.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

Warsztaty

 • „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów-metoda konstruktywnej konfrontacji”.
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
 • Grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i wychowawców – w miarę potrzeb.

Szkolenia

 • „Jak pomóc dziecku z mutyzmem?”
  „Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku”.
  „Uczeń z dysleksją-wybrane zagadnienia dla rodziców i nauczycieli”.
  „Przedszkole uczy prawidłowo mówić. Jak rozpoznawać wady wymowy u dzieci?”
  „Usprawnianie manualne i precyzyjnych ruchów dłoni – terapia ręki”.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA RODZICÓW

Zajęcia warsztatowe

 • Pedagogika lecznicza Marii Montessori w terapii małego dziecka.
  „Szkoła dla Rodziców” – trening umiejętności wychowawczych.

Szkolenia

 • "Zaburzenia emocjonalne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka”.
  "Gotowość szkolna dzieci”.
  "Etapy rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i najczęściej występujące zaburzenia mowy w tym wieku”.
  "Usprawnianie manualne i precyzyjnych ruchów dłoni - terapia ręki”
  "Uzależnienia behawioralne- gry komputerowe”.

Inne formy pomocy dla rodziny

 • Indywidualne porady wychowawcze i konsultacje dla rodziców w sprawach dotyczących postępowania z dziećmi.
  Terapia rodzinna ( pomoc psychologiczna udzielana rodzinie z problemami).
  Interwencje kryzysowe w rodzinie.
  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z problemami komunikacji.
  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.