Header

Smaller Default Larger

W ramach projektu realizowanego przez Kuratorium Oświaty „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej” w wielu szkołach zostały uruchomione Punkty Konsultacyjne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i nauczycieli w celu umożliwienia im szybkich, doraźnych konsultacji dzień 27.03.2018r. będzie „Dniem otwartym Punktów Konsultacyjnych”.

Ideą tego dnia będzie prezentacja punktów konsultacyjnych i form pomocy z zakresu edukacji włączającej świadczonej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie z Filią w Połańcu.

Wykaz punktów konsultacyjnych:

 1. Przedszkole Gminne w Oleśnicy, ul. Szkolna 9; 28-220 Oleśnica
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, ul. Szkolna 9; 28-220 Oleśnica
 3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, 28-221 Osiek
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach, 28-200 Staszów
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii, ul. Staszowska 10; 28-210 Bogoria
 6. Przedszkole Nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17; 28-200 Staszów

Formy pracy możliwe do realizowania w Punktach Konsultacyjnych:

 • konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;
 • wspieranie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej funkcji rodziny poprzez instruktaże i porady dla rodziców;
 • wspomaganie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej funkcji szkoły,
 • informacje na temat etapów rozwoju dziecka i niepokojących zaburzeń;
 • wskazówki do pracy z dzieckiem z różnymi zaburzeniami w domu;
 • prezentacja różnych form pracy, ćwiczeń i zabaw z dziećmi;
 • prowadzenie zajęć z dziećmi;
 • badania przesiewowe;
 • udzielanie odpowiedzi na nurtujące rodziców i nauczycieli pytania;
 • inne formy pracy zależne od potrzeb i możliwe do realizacji uwzględniające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły.

 

Zapraszamy