Header

Smaller Default Larger

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) tzw. RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana/niepełnoletniego dziecka danych osobowych jest Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Staszowie z Filią w Połańcu, ul. Koszarowa 7;
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pan Tomasz Czerna, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana/niepełnoletniego dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia przez pracowników Poradni pomocy wskazanej we wniosku w ramach zadań statutowych Poradni,  na podstawie:  art. 6 ust 1 pkt a)  oraz art.9 ust.2 pkt. a) RODO;
  4. Pani/Pana/niepełnoletniego dziecka dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom, za wyjątkiem organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organów ochrony prawnej oraz z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Pani/Pana/niepełnoletniego dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu ostatnio udzielonej przez Poradnię pomocy;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i niepełnoletniego dziecka  danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/niepełnoletniego dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia przez Poradnię pomocy  wskazanej przez Pana/Panią we wniosku w ramach jej zadań statutowych  na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U z 2013 r. poz. 199 ze zmianami). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług Poradni, w zakresie wskazanym przez Pana/Panią we wniosku.