Drukuj

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest  Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z filią w Połańcu Koszarowa 7; 28-200 Staszów.
  2. W Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie z Filią w Połańcu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres dwóch lat.
  2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.