Header

Smaller Default Larger

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
partnerem projektu „Gotowi do Sztuki”

Projekt „Gotowi do Sztuki’” to cykl interaktywnych warsztatów twórczych dla najmłodszych dzieci, a także spotkań szkoleniowych dla pedagogów, zainteresowanych wychowaniem estetycznym. Projekt rozpoczął się z początkiem września b.r., a zakończył 10 października. Organizatorem działań jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znalazła się w gronie partnerów strategicznych projektu. Kadra Poradni zapewniła wsparcie merytoryczne z zakresu wiedzy o rozwoju i potrzebach małych dzieci dla osób prowadzących warsztaty, wzięła udział w promocji projektu i dotarciu do potencjalnych odbiorców projektu.

Obecny projekt jest drugą edycją prowadzonego w 2017 roku działania, które wówczas było współfinansowane w ramach programu Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej, i które nastawione było na wzmacnianie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólny udział w działaniach twórczych. W obecnej edycji założenia projektu mocno uwzględniają potrzebę budowania dobrej i silnej relacji dzieci z ich nauczycielami w procesie edukacji, działaniach twórczych oraz odziaływaniach wychowawczych. Dlatego w ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów twórczych dla dzieci z partnerskich przedszkoli z gminy Szydłów i gminy Staszów, złożonych ze spotkań z plastyką, ruchem, muzyką i ilustracją, przeprowadzonych przez doświadczonych animatorów kultury, pedagogów i artystów. Działania te wprowadzały dzieci w świat sensorycznych doznań, oddziałujących na wszystkie zmysły, a uwagę najmłodszych ukierunkowano na doświadczanie struktur, faktur, kształtów, obrazów, kolorów, światła, obiektów, zapachów i w dużej mierze ruchu oraz dźwięku. W ramach warsztatów dzieci uczyły się podstawowych umiejętności społecznych, opartych na empatii, współpracy, uważności na innych, aktywnego słuchania, dostrzegania potrzeb innych i akceptowania indywidualności.

Partnerzy projektu

 

Z 01a

Z 01b

Z 03a

Z 04a

Z 04b

Z 02a

Z 05a

Z 06a