Header

Smaller Default Larger

PROCEDURA ZWIĄZANA Z DIAGNOZĄ DZIECKA W PPP-P W STASZOWIE W CZASIE EPIDEMII.

 1. Dyrektor Poradni z zespołem diagnostycznym analizuje zgłoszenia pod kątem zasadności, pilności, w tym do bezpośredniej pracy w poradni.
 2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące wydania orzeczeń, opinii
  o WWR, odroczenia obowiązku szkolnego.
 3. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – 19.
 4. Przed przyjazdem dziecka do poradni pracownik przeprowadza z rodzicem telefoniczną ankietę – „Wywiad epidemiologiczny dla klientów przyjmowanych w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie z Filią w Połańcu”.  W przypadku stwierdzenia zagrożenia, dziecko nie może być przyjęte w poradni, pozostaje w domu. Na diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym, a w dniu wizyty rodzic podpisuje ankietę w Poradni).

Nie wyrażenie zgody na przedstawione warunki (stosowanie środków ochronnych) jest równoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.

 1. Informację o terminach badań przekazujemy Państwu telefonicznie. Bardzo prosimy aby na diagnozę przychodziła jedna osoba dorosła (rodzic ewentualnie opiekun prawny) i jedno dziecko (bez osób towarzyszących).
 2. Dziecko umówione na badanie oraz jego rodzic/opiekun przychodząc do poradni ma założoną maseczkę ochronną na twarz oraz rękawiczki. Dziecko musi  posiadać własne przybory do pisania (2 długopisy, ołówek, kredki…), chusteczki higieniczne, wodę do picia.
 3. Pracownicy poradni pracując w gabinecie w bezpośrednim kontakcie z klientem mają założone na głowie przyłbice ochronne/maseczki i rękawice.
 4. Klient przychodzi do poradni na ustalony termin i godzinę zgłaszając swoją obecność telefonicznie. Oczekuje przed budynkiem na przyjście pracownika.
 5. Pracownik po przyjściu, zmierzy temperaturę, uzyska informację o aktualnym stanie zdrowia dziecka, da do wypełnienia oświadczenie w związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i zaprowadzi dziecko do właściwego gabinetu.
 6. Przed wejściem do gabinetu dziecko jest zobowiązane do dokładnego zdezynfekowania rąk.
 7. Diagnoza z dzieckiem prowadzona jest w gabinecie skracając jej czas trwania do minimum, zachowując odstęp pomiędzy diagnostą, a dzieckim1,5-2 m.
 8. W czasie badania rodzic czeka poza budynkiem poradni.
 9. Udział rodzica/opiekuna w diagnozie możliwy jest tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem: rodzic/opiekun znajduje się w odległości co najmniej 1,5-2 m i stosuje środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).
 10. Wywiad z rodzicem oraz diagnoza podsumowująca prowadzona będzie bez bezpośredniego kontaktu z rodzicem dziecka, przy użyciu telefonu czy innych dostępnych komunikatorów.
 11. Po każdorazowym wyjściu klienta z poradni gabinet jest dezynfekowany.
 12. Zespoły Orzekające odbywają się wg potrzeb.