Header

Smaller Default Larger

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie z Filią w Połańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie z Filia w Połańcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kaczmarczyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 15 864 37 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie
 • Adres: ul. Koszarowa 7
  28-200 Staszów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 15 864 37 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku poradni w Staszowie prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Koszarowej. Prowadzą do niego schody oraz 1 podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na parterze znajduje się korytarz.
 4. Do poradni może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. Na terenie poradni nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 7. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku poradni w Połańcu prowadzi główne wejście znajdujące się od Ruszczańskiej. Prowadzą do niego schody oraz 1 podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 2. W budynku na parterze znajduje się korytarz.
 3. Do poradni może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 5. Na terenie poradni nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.