Header

Smaller Default Larger

Gabinet diagnozy i terapii psychologicznej zajmuje się:

  • diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży
  • terapią rodzin
  • terapią uzależnień
  • terapią dzieci niedostosowanych społecznie
  • edukacją tj. popularyzacją wiedzy psychologicznej w środowisku nauczycieli, uczniów i rodziców
  • profilaktyką zagrożonych uzależnieniami 
.