Header

Smaller Default Larger

Gabinet diagnozy i terapii pedagogicznej zajmuje się:

  • diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży
  • terapią dzieci z trudnościami w nauce oraz terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja)
  • poradnictwem w wyborze dalszego kształcenia i wyboru zawodu
  • edukacją tj. szerzeniem wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli, rodziców i uczniów
  • profilaktyką poprzez prowadzenie badań przesiewowych gotowości szkolnej, wad wzroku i słuchu. 

 

z pedag 01

z pedag 02

.