Header

Smaller Default Larger

PROCEDURA BHP

PODCZAS PRACY Z KLIENTEM W PPP-P W STASZOWIE

W CZASIE EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

 1. W związku ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 zmianie ulega organizacja pracy w PPP-P w Staszowie z Filią w Połańcu.
 2. Do wykonywania określonych zadań należy kierować tylko zdrowych pracowników.
 3. Pracownicy Poradni w trybie stacjonarnym wykonywać będą zadania związane z diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla potrzeb zespołów orzekających, opinii o potrzebie WWR, opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego oraz innych ważnych z punktu widzenia dalszych losów dzieci i młodzieży.          
 4. Inne formy realizacji zadań statutowych wykonywane będą zdalnie.
 5. Przed wznowieniem pracy stacjonarnej pracownicy zostali poinformowani o wprowadzanych zmianach i zapoznani z nowymi procedurami.
 6. Obowiązywać będą następujące działania, w celu eliminacji rozprzestrzeniania się koronawirusa:

PROCEDURA ZWIĄZANA Z DIAGNOZĄ DZIECKA W PPP-P W STASZOWIE W CZASIE EPIDEMII.

 1. Dyrektor Poradni z zespołem diagnostycznym analizuje zgłoszenia pod kątem zasadności, pilności, w tym do bezpośredniej pracy w poradni.
 2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące wydania orzeczeń, opinii
  o WWR, odroczenia obowiązku szkolnego.
 3. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – 19.
 4. Przed przyjazdem dziecka do poradni pracownik przeprowadza z rodzicem telefoniczną ankietę – „Wywiad epidemiologiczny dla klientów przyjmowanych w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie z Filią w Połańcu”.  W przypadku stwierdzenia zagrożenia, dziecko nie może być przyjęte w poradni, pozostaje w domu. Na diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym, a w dniu wizyty rodzic podpisuje ankietę w Poradni).