Header

Smaller Default Larger

Publikacje

Jak wspierać rozwój mowy dziecka z afazją?

Wskazówki dla rodziców i nauczycieli.

  1. Przed podaniem komunikatu należy skupić na sobie uwagę dziecka.

  2. Należy mówić do dziecka nieco wolniej, eksponując ważne w zdaniu słowa poprzez ich podkreślenie głosem, intonacją, akcentem.

  3. Należy używać raczej prostych i krótkich zdań.

  4. Należy akceptować gesty i miny, których dziecko używa w celach komunikacyjnych.

  5. Nie należy używać zdrobnień i zmiękczeń, które „zacierają” wyrazistość budowy słowa.

  6. Do zabaw językowych należy wybierać odpowiedni moment, dziecko nie może być zmęczone, rozdrażnione.

Charakterystyczne cechy mowy dziecka z afazją rozwojową.

         Mowa to podstawowe narzędzie skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Tempo rozwoju języka jest bardzo zindywidualizowane i zależne od wielu czynników.

Rozwój sprawności językowych nie u każdego dziecka przebiega identycznie, Niektóre dwulatki porozumiewają się z otoczeniem używając bardzo wielu słów i formułują kilkuwyrazowe zdania. Inne wypowiadają zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych słów. Dzieci w wieku przedszkolnym również mogą różnić się między sobą zasobem słownictwa lub zdolnością do formułowania złożonych wypowiedzi. Pomimo tych różnic w przypadku zdecydowanej większości dzieci możemy mówić o typowym rozwoju.

Rola profilaktyki logopedycznej i jej wpływ na prawidłowy rozwój dziecka.

Co powinna wiedzieć młoda mama?

Potrzeba komunikacji pojawia się już w pierwszych miesiącach życia dziecka. Najpierw człowiek słucha, następnie mówi, czyta i pisze. Umiejętność posługiwania się językiem nabywa dziecko w sposób naturalny, dzięki podstawom biologicznym
i stymulacji środowiskowej.