Header

Smaller Default Larger

Publikacje

,, Ręka jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialna jest w naszym życiu za większość funkcji”. 

To dzięki ręce możemy chwytać przedmioty, manipulować nimi, podpierać się i podciągać, wykonywać czynności precyzyjne i skomplikowane ruchy jak majsterkowanie, szycie czy pisanie. Wiadomo także, że ręka jest istotnym organem czuciowym, który pomaga nam rozróżniać wielkość, kształt. Za jej pomocą możemy sprawdzić temperaturę czy wilgotność. ,,Taka szeroka specjalizacja kończyn górnych sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy całej kończyny górnej, a szczególnie dłoni, kciuka i palców zajmuje sporą powierzchnię, w stosunku do pozostałych obszarów kory odpowiadających za ruchy innych części ciała”. Świadczy to o tym, że ręce spełniają ogromną rolę w naszym życiu. Sprawne ręce umożliwiają człowiekowi wykonywanie prostych i skomplikowanych czynności dnia codziennego bez komplikacji. Zdarzają się jednak problemy, że dłonie nie są wystarczająco sprawne, wtedy pomocna może być terapia ręki.

WYJAŚNIENIE WYBRANYCH POJĘĆ

ANALIZA I SYNTEZA - rozkładanie na części i scalanie materiału wzrokowego (obrazki, wyrazy) lub słuchowego (dźwięki, zdania, słowa) w celu budowania całości obrazu, słowa; dokonuje się na poziomie mózgu.

ANALIZATORY - w odniesieniu do umiejętności czytania mówi się o trzech analizatorach: wzrokowym. słuchowym i kinestetyczno-ruchowym; analizator składa się z: "receptora odbierającego bodźce, charakterystycznego dla określonego narządu zmysłów (oczy, uszy, mięśnie), "drogi nerwowej doprowadzającej bodźce do odpowiednich obszarów mózgu, "ośrodka w mózgu, w którym zachodzi analiza i synteza.

SŁUCH FONEMOWY - zdolność wyróżniania głosek oraz różnicowania głosek podobnych w słyszanych słowach (np. bułka - pólka),.

Rozpoczynając naukę w szkole uczniowie spotykają się po raz pierwszy z nowymi kolegami, nauczycielami, często znajdują się w nowym, nieznanym miejscu. Każdy  z nich ma za sobą pewien bagaż doświadczeń, każdy ma inną osobowość. Początek roku szkolnego to trudny okres a zarazem pełny oczekiwań. Jaka okaże się nowa klasa? Kto będzie wychowawcą? Jacy będą nauczyciele?

Również dla wychowawcy nie jest to czas łatwy. Przygotowuje się on do pierwszego spotkania z myślą, by wypadło jak najlepiej. Wie, że przed nim i jego wychowankami  stoi poważne zadanie – integracja często nie znanych się dotąd osób.

Słownik psychologiczny wyjaśnia pojęcie „integracja” jako proces koordynowania i jednoczenia całkowicie różnych elementów w całość. Sam termin jest używany na wiele sposobów, najczęściej z uzupełniającymi określeniami, np. integracja grupowa.

.